03 September 2022 15:31 wib

Pak Marmuj sebuah kisah alumni tarbiyah IAIN Sumatera Utara, kisah pertama ini adalah Pak Marmuj Guru Stress. 

lebih jauh lihat di link:   https://www.youtube.com/watch?v=5mrvrBDniqQ